Kuželna

kuzelnaKuželna je neodmyslitelnou součástí Pavilónu Grébovka již od dob jejího vzniku na konci 19. století. Je zasazena, stejně jako zbytek areálu spolu se slavnou Groebeho vilou, do areálu parku anglického typu v Městské části Praha 2 na Vinohradech. Celý areál vznikl mezi lety 1871 až 1888, kdy jej nechal vystavět majitel zdejších pozemků Moritz Groebe jako doplněk své vily, která stojí taktéž v Havlíčkových sadech.

Pavilon

Pavilon byl situován do horní části dnešních Havlíčkových sadů. S jeho užíváním se začalo od 70. let 19. století, vystavěn byl podle návrhu architekta Josefa Schultze. Původní účelem pavilonu byla zahradní herna pro hosty Moritze Groebeho, kteří zde měli k dispozici střelnici, kuželnu, šachové stoly a další atrakce. Návštěvníci si zde mohli příjemné odpočinout a odreagovat se.

20. století ve znamení proměn

Od počátku 20. století prošel celý pavilon, potažmo celý areál včetně Groebeho vily, mnohými změnami, které rozhodně nepřispěly k dobrému stavu památky. Původní majitelé, potomci Moritze Groebeho, se na přelomu století rozhodli odprodat celý pozemek Městské části Praha 2, díky čemuž bylo zabráněno rozparcelování území na stavbu okolních činžovních domů. Na začátku 20. let 20. století zde byly jesličky, tehdy se začalo s nutnými přestavbami a přizpůsobováním stavby pro další účely. Dále zde byla například i hospoda.

21. století ve znamení záchrany

Po roce 1989 získala areál plně do svých rukou opět Městská část Prahy 2 a s úděsem se zjistilo, k jakému celkovému zdevastování všech jednotlivých součástí parku došlo. Kompletní rekonstrukce pavilonu byla dokončena v roce 2009, od kdy je opět v plném provozu a může sloužit široké veřejnosti k užívání a příjemné relaxaci. Pro mnoho pražanů je dnes slunečné odpoledne strávené v Havlíčkových sadech v okolí Pavilonu Grébovka neodmyslitelnou součástí jejich životů.